Sprawozdanie z dzialalnosci Fundacji Kultury Polskiej za rok 2014

 

Główne punkty

działalnośći Fundacji Kultury Polskiej (PCF) w 2014 r.

 

Pokazy filmów

 

 • W dniu 4 maja PCF zorganizowało w Belmont Studio Cinema, Belmont, MA bostońską premierę polskiego filmu ”KAMIENIE NA SZANIEC”. (ilość widzów 90).

 

 • Nastepnie 7 września w/w kinie zorganizowana była bostońska premiera polskiego filmu” ”JACK STRONG”. (ilość widzów 60).
 • Film ”JACK STRONG” również zaprezentowany został, w dniu 9 września, we współpracy z Uniwersytetem Bostonskim (BU) dla studentów, w ramach programu Studiów Europejskich. Następnie w dniu 23 września w ramach tych samych studiów w BU pokazany zostal film dokumentalny o Powstaniu Warszawskim 1944r. ”HONOR OF THE CITY”

Wystawy

 

 • W dniach 9-14 marca, w biblotece Katedry Św. Józefa w Manchester, NH, prezentowana była wystawa fotograficzna”JAN PAWEŁ II ŚWIĘTY: AŻ PO KRAŃCE ZIEMI” . Wystawa ta była także pokazywana w dniach 26-27 kwietnia, w Centrum Parafialnym MBCz w Bostonie, w ramach obchodów zwiazanych z kanonizacją papieża Jana Pawła II. Następnie w/w wystawa była prezentowana w dniu 19 października w Salem, MA, przy okazji wystawiania przez Polski Amatorski Teatr Bostonu sztuki Karola Wojtyły „Przed sklepem jubilera”.

 

 • W dniu 18 października, w ramach Miesiaca Dziedzictwa Polskiego, przy okazji spotkania z burmistrzem Bostonu Martinem J. Walsh, w sali koscioła MBCz Fundacja prezentowała wystawę ”THE POLISH CONSTITUTION OF MAY 3rd, 1791”.

 

Teatr

 

 • W dniach 27 wrzśnia, dzieki naszym staraniom odbył się występ aktorów teatru z Toronto, którzy zaprezentowali sztukę „OPOWIEŚCI POLY NEGRI”. Na koniec wystepu widzowie nagrodzili wykonawczynie sztuki Agatę Pilotowską i Marię Nowotarską długimi oklaskami.(uczestników 80).

 

Festiwale i kiermasze

 

 • W dniu 1-wszego czerwca, nasza Fundacja we współpracy z Parafią MB Częstochowskiej zorganizowała „POLONIJNY FESTYN WIOSENNY”. Festyn odbył sie na terenie w/w parafii w Poł. Bostonie (uczestnikow 500)
 • W dniu 14-ego września, PCF uczestniczyła w przygotowaniu i realizacji Polonijnego Festiwalu Dożynkowego w Parafii MB Częstochowskiej w Poł. Bostonie. W ramach tego Festiwalu braliśmy udział w reklamowaniu Festiwalu oraz zorganizowaliśmy szereg tradycyjnych prezentacji (uczestników ok. 1200).
 • W dniu 7-ego grudnia, PCF organizowała doroczny„KIERMASZ ŚWIATECZNY”. Kiermasz odbył się w Centrum Parafialnym, w Sali JP II, w parafii OLCz w Poł. Bostonie. Obejmował on prezentację i sprzedaż polskich pamiatek, rękodzieła, tradycyjnych dekoracji świątecznych, różnorodnych prezentów pod choinkę , ciast, ciasteczek . Można też było spróbować polskich potraw produkcji domowej. Dodatkową atrakcja kiermaszu była wystawa i sprzedaż SZOPEK BOŻENARODZENIOWYCH Z RÓŻNYCH REGIONÓW POLSKI. (uczestników 300).

Akcje pomocowe

 • Dwukrotnie, w dniu 20 lipca na specjalnym spotkaniu w Milton oraz 4 października na Balu Charytatywnym w Poł. Bostonie zbieraliśmy donacje na rzecz wsparcja finansowego dla Liceum Polonijnego (Kolegium Św. Stanislawa Kostki) w Warszawie, które krztałci młodzież polskiego pochodzenia ze Wschodu, z takich krajów jak: Ukraina, Białoruś, Kazachstan, Ubekistan…. Donacji zebraliśmy łacznie na tych imprezach $3400. Do tej sumy dolożyliśmy z budżetu Fundacji dalsze $1600 tak, że łacznie przekazaliśmy w/w szkole $5000 z zaznaczeniem. że jest to pomoc w pokryciu kosztów wyżywienia uczni.
 • W roku sprawozdawczym przekazaliśmy też $300 do parafii MBCz w Poł. Bostonie na rzecz zbiórki funduszy na rzecz pomocy dla dzieci w Kenii z osrodka prowadzonego przez polskich franciszkanów oraz $500 na wsparcie finansowe dla sudentów pochodenia polskiego w Archbishop Williams High School in Braintree, MA.

 

 

Inne

 

 • W minionym roku wyprodukowaliśmy dalsze 5000 sztuk naszych zakładek ksiażkowych promujacych Polske i Polaków oraz informujacych o wkładzie Polaków w życie Ameryki. Do tej pory łacznie Fundacja wydrukowała i rozprowadzila ponad 50000 tego typu zakładek.

 

 • W dniu 1 sierpnia, na zjeżdzie ACPC w Buffalo, NY, nasz v-prezes Szymon Tolak został wyróżniony doroczna nagrodą Cultural Achievement Award co odnotowujemy z wielkim zadowoleniem, ze praca w ramach naszej Fundacji jest doceniana przez innych.

 

 • W dniu 21 września w Sali JPII, w parafii MBCz w Poł. Bodtonie PCF organizowało spotkanie z Panią Marzena Liwosz-Michałowska z Paryża, ktora wyglosiła prelekcję na temat Marii-Skłodowskiej-Curie pt: DWIE PODRÓŻE DO ĄMERYKI. Spotkanie spotkało się z wielkim uznaniem uczestników, którzy sugerowali aby organizować więcej takich imprez.

 

 • W dniu 24 wrzesnia 2014r nasz doradca, Konsul Honorowy Rzeczypospolitej w Bostonie Marek Lesniewski-Laas, odznaczony został Krzyzem Oficerskim Orderu Zaslugi RP. Odznaczenie to, wreczone było mu w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku na spotkaniu z prezydentem Rzeczypospolitej Bronislawem Komorowskim. Przy wreczaniu tego odznaczenia podkreslono miedzy innymi Jego zaslugi  we współpracy kulturalno-naukowej, a wiec można przyjać, że rownież we wsółpracy z naszą Fundacją.

 

 • W dniach 21-23 listopada w Bostonie odbywał się 94-ty krajowy zjazd nauczycieli szkół amerykanskich NCSS Coference. W tym zjezdzie wzioł udział prezes PCF pomagajac w prezentacji oraz dostarczajac dodatkowych materiałów (ksiażki, zakladki, plansze informacyjne) do stoiska ACPC „Polish Perispective”. W zjeździe brało udział 4500 nauczycieli, a polskie stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem.

 

 • W dniu 26 grudnia 2014r. zmarł w Cambridge, MA jeden z najwybitniejszych przedstawicieli Polonii Nowej Anglii, poeta, prof., wieloletni wykładowca na U. Harvard, Stanislaw Baranczak.

Pożegnanie i pogrzeb zmarłego odbył się 3-ego stycznia 2015r. w kaplicy cmentarza Mt. Auburn w Cambrodge. W uroczystości pogrzebowej wczestniczyli liczni przedstawiciele zarzadu naszej Fundacji: Konsul Honorowy RP Marek Lesniewski-Laas, Donata Czulak,Władek Slanda, Tomek Wojdakowski i Ela Welz.

 

 • W okresie sprawozdawczym członkowie zarzadu Fundacji prowadzili, w duchu wsólpracy i wzajemnego wspierania się rozmowy z innymi organizacjami m.innymi z nowopowołanym we Wsh. Mass oddziałem Kongresu Polonii-Amerykańskiej, Teatrem Amatorskim w Bostonie i Stowarzyszeniem Weteranów Armii polskiej w Ameryce, Placówka # 37 w Poł Bostonie.

 

Działania ciągłe

 

 • Tak jak w poprzednich latach PCF prowadziła akcje informacyjną o własnych i prowadzonych przez innych, imprezach kulturalnych. Akcja ta była realizowana głownie poprzez zmodernizowaną w tym roku stronę internetową Fundacji: pcf-boston.org oraz poprzez listę E-mailową.